Stjärnastrologen Veckans Horoskop 22 - 28 april 2024 

Vad händer på Himlen och annat intressant?


www.stjarnastrologen.se/workshop

----------------------------------------

Horoskopet v.17  - Må 22 - Sö 28 april, 2024

Copyright 2024 Stjärnastrologen Anders Ekström

 

 22 april 2024  11:44

Transiterande Månen är i opposition till Transiterande Norra Noden

Känner du att det är dags att sopa ut det gamla och släppa in framtidens möjligheter så finns det nu ett kosmiskt fönster öppet för att börja. Månen representerar känslor, känslomässiga behov och instinkter som nu hamnar något i konflikt med de livsuppgifter och lektioner som Norra Noden symboliserar. Norra Noden representerar din själs önskan och de livsområden där du behöver utveckla dig inom för att växa. Månen motsätter sig detta genom att fokusera på dina omedelbara känslor och reaktioner, vilket kan skapa en spänning mellan det du känner att du behöver göra och det du faktiskt känner för att göra. Du kan uppleva att du dras åt olika håll, där du försöker tillfredsställa dina känslomässiga behov samtidigt som du känner ett tryck att följa din ödesväg och göra framsteg i de områden som Norra Noden representerar.

 

 22 april 2024  11:44

Transiterande Norra Noden Stationär

Vänder till bakåtgående retrograd rörelse.

 

 22 april 2024  13:09

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Merkurius

Känslorna talar före förståndet. Säg inget alls även om du är full av ord. Missförstånd ger dig inte någon rättvisa. Och det är inte alltid du som har rätt. Under påverkansaspekt blir känslorna en framträdande kraft som talar före förståndet. Det är en tid då orden kanske inte är det mest effektiva sättet att kommunicera, och det är klokt att vara medveten om att känslor kan ha en stark inverkan på interaktioner. Att uttrycka sig verbalt kan vara utmanande under denna transit, och det är lämpligt att vara återhållsam med ord om du känner dig översvämmad av känslor. Missförstånd uppstår lätt, och det är viktigt att vara medveten om att kommunikationen kanske inte når fram som avsett. I stället för att förlita dig på ord, kan du överväga att uttrycka dina känslor genom icke-verbal kommunikation eller konstnärliga uttrycksformer. Att lyssna noggrant på andras känslor och försöka förstå deras perspektiv blir särskilt viktigt.

 

22 april 2024  20:54

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Chiron

Det är en tid för självreflektion och emotionell läkning. Ta en stund för att se över minnena från sårade känslor och försök att förlika dig med det som har varit. Kom ihåg att det inte går att ändra det förflutna, men du har makten att påverka din syn på det och hur det påverkar dig idag. Istället för att låta de sårade känslorna fortsätta påverka dig negativt, se möjligheten att bygga nya broar. Det handlar om att skapa nya möjligheter till förståelse och helande. Istället för att bränna och riva gamla broar, kan du fokusera på att stärka dina relationer och bygga en solid grund för framtiden. är i opposition till mellan Månen och Chiron erbjuder en chans till inre frid och acceptans. Genom att släppa taget om det förflutna kan du öppna upp för nya möjligheter till tillväxt och försoning. Ta hand om dig själv under denna period och tillåt dig själv att läka. Du förtjänar harmoni och balans i ditt inre.

 

23 april 2024  01:23

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 23 april 2024  00:23

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Venus

Svartsjuka och missförstånd ger fel signaler och du ser inte klart vem som är din riktiga kärlek. Koppla av, gör inget förhastat. Vänta in en bra lösning.

 

 23 april 2024  16:19

Transiterande Månen går in i Skorpionen

Ägna dig åt livets hemligheter och samband till de olika dimensionernas mystik i det närvarande. Reflektera över vad du har i dag så finner du vägar dit. Transiterande Månen i Skorpionen förknippas med våra djupaste och mest intensiva känslomässiga sammansättningar, vanor och omedvetna reaktioner med ursprunglig förmåga att försvara det närmaste vi betraktar som vårt ägande. Skorpionmånekänslor är antingen tillbakahållna i väntan på rätt moment, eller så är de intensiva, passionerade och genomträngande. Svartsjuka och ägandeberoende ligger som en brummande elektrisk ton. Skorpionmånen framkallar en tendens att hålla fast vid en bestämmelse att inte vika av en tum från inslagen linje att överbrygga motstånd i alla former. Det handlar inte om att segra och vinna, utan att vara ihärdig, besegra och befästa känslor, resurser och positioner i ett existentiellt rollspel.

 

 23 april 2024  20:26

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Pluto

Utmaningar, utmaningar, utmaningar. Vad är det du utmanar egentligen? Mycket handlar om viljor, och att bryta mönster uppkomna genom underliggande otrygghet i ditt förhållande till känslor och föräldrar, främst till din mor, under uppväxten. Du söker de dolda motiven för allt, och tänker att det alltid finns en förklaring bakom allt som sker. Men är det nödvändigt att allt måste förklaras, och kan det inte vara så att den förklaring du egentligen bäst behöver, är den du minst av allt letar efter och försöker undvika? Månen i denna aspekt snarare reflekterar Plutos inre behov än tar dem till sig.

 

24 april 2024  Fullmåne i Skorpionen

Klockan 00:48  - 04°Sc17'

 

 

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Solen

När Månen står full i Skorpionens sken på 04°17' och dess yta belyses av Solen, som alltså befinner sig mittemot i Oxen på 04°17', öppnas ditt inre som en oändlig ocean av känslor. Dessa känslor är som tidvatten, ibland lugna och stilla, ibland vilda och oförutsägbara. Du upplever starka svängningar som om ditt eget sinne dansar i takt med Månens skiftande ljus. Dina egna önskningar och behov kolliderar med de förväntningar som samhället och andra ställer på dig. Det är en tid då du måste stå stadigt och inte låta dig styras av yttre påtryckningar. Fullmånen i Skorpionen intensifierar dina känslor och humör. Du kan finna dig själv djupt försjunken i en virvelvind av romantiska eskapader eller uppleva en intensitet som rusar genom din själ som en rasande flod. Energier omger dig, ibland lyfter de dig upp till skyarna av eufori, ibland drar de dig ner i djupen av ilska eller rastlöshet. Det är viktigt att du hittar en balans, att du accepterar dessa känslor att de finns utan att låta dem diktera ditt öde. I ditt inre trädgårdsland blomstrar livet vid denna fullmåne. Precis som jorden är mottaglig för vatten och näring, är du mottaglig för nya idéer och möjligheter. Dina rötter växer djupare, starkare, redo att ta emot allt som livet har att erbjuda. Det är en tid för tillväxt och förnyelse, då du kan så frön för framtiden och låta dem växa i de bördiga erfarenheterna ur ditt förflutna.

 

Traditionen talar om ritualer och ceremonier under fullmånen, en tid för att fokusera på dina mål och drömmar. Det är dags att släppa taget om det som inte längre är till någon nytta, för att göra plats för det nya som väntar runt hörnet. Deflektera över ditt liv, för att se bortom det som varit och in i framtiden med klarhet och tillförsikt. Månen belyser vägen framåt, och det är upp till dig att följa dess strålar mot nya äventyr och möjligheter.

 

25 april 2024  20:25

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 24 april 2024  23:51

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Saturnus

Nu är du i ett bra läge att ta dig an projekt och utmaningar som kräver tålamod och uthållighet. Energiläget är stabilt och du känner dig positivt stark.

 

 25 april 2024  11:25

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Uranus

Hoppsan! Varifrån kom din plötsliga humörsvängning och varför? Dra dig undan från folk och maskiner till dess att du har återfått ditt glada humör. Detta är en känsloaspekt, fylld av frustrationer, ilska och förträngningar. Här ryms de motsättningar på humörnivå som du bär med dig från situationer där du inte kunde hantera känslor. Det finns alltså en möjlighet att du nu återskapar en del av dessa spänningar som ett eko av dessa frustrationer. Orsaken kan vara att du har svårt att hantera en del känslor i någon situation som du befinner dig i för tillfället.

 

 25 april 2024  12:54

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Jupiter

Visa återhållsamhet då storsinthet inte gynnar din sak just nu att skaffa dig tillgångar och välstånd. Det är inte säkert att alla löften om detta infrias och det skapar lätt en konflikt mellan dina känslor och ditt behov av expansion. Månen representerar dina inre känslor och instinkter, medan Jupiter symboliserar öppenhet, visdom och möjligheter. Just nu känner du att dina känslor är starkt betonade och att du har en intensiv reaktion på de händelser som omger dig. Du kan märka att du har en ökad lust att uttrycka dig själv kreativt och att utforska olika kulturella och andliga aktiviteter. Samtidigt, var försiktig med att inte överdriva dina känslor eller reagera överdrivet på olika situationer. Det är viktigt att hitta en balans.

 

 25 april 2024  13:53

Transiterande Merkurius Stationär

Vänder till framåtgående direkt rörelse.

 

 25 april 2024  19:25

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Mars

Visa mod och djärvhet! Fatta nödvändiga snabba beslut och omgivningen kommer att respektera dig. Nu får du styrka att göra dig hörd och sedd.

 

 26 april 2024  00:16

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Neptunus

Denna aspekt skapar en atmosfär av ökad intuition och kreativitet. Du upplever en förhöjd inre känslighet och har möjlighet att förfina ditt känsloliv. Under denna period kan du vara särskilt originell och inspirerad när det kommer till olika konstnärliga uttryck. Änglarna, symboliserade av den fördjupade kontakten med Neptunus, fungerar som guider och inspirationskällor. Det är en tid att öppna dörrar för nya och inspirerande projekt, samt låta änglarna göra sitt goda jobb för att inspirera dig. Genom detta upptäcker du nya dimensioner av skapande och känslomässig rikedom. Det är en gynnsam tid att vara öppen för subtila signaler och att utforska de konstnärliga potentialer som finns inom dig. Låt denna period vara en tid av självuttryck och upptäckande där du kan dra nytta av den harmoniska energin mellan Månen och Neptunus.

 

 26 april 2024  02:36

Transiterande Månen går in i Skytten

Ut och rör på dig. Spring, åk skidor om det finns snö, paddla, ströva i skogen. Det är bra tid att börja studera, åka på långresa och upptäcka nya kulturer. Skytten är ett eldtecken och förknippas med en äventyrlig, optimistisk och frimodig personlighet. Transiterande Månen i Skytten är inte annorlunda och lyfter fram samma egenskaper. Den framkallar den sökande naturen hos dig mot nya erfarenheter och kunskaper. Skyttmånen är självständig i sin själ som följer sin egen väg i livet och har också en mycket positiv inverkan och ser alltid på livets ljusa sida. Denna optimistiska inställning kan vara smittsam och lyfta fram det goda humöret hos dem som finns runt omkring dig. Skytten symboliseras av bågskytten och dess glyf är en pil som pekar uppåt. Bågskytten är en kentaur, halvt människa och halvt häst. Han är en vandrare som alltid söker nya horisonter. Skyttens tecken är optimistiskt med ett stort sinne för humor som du ska ta tillvara på dessa dagar. Men även om dagarna präglas som ärliga och raka, så kan det också vara trubbigt och taktlöst där Skytten tar över Månens vänligare sida. Det är Månskyttens oberoende och frihet som tar över och värjer sig för varje möjlig inskränkning av rätten att vara sin egen. Den bästa utdelningen får du om du stillar ner dig och börjar filosofera med dig själv över vad du är lyckligast med att ha och att göra.

 

 26 april 2024  06:35

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Pluto

Du minns och återupplever känslor från förr, både de goda och bitterljuva. En subtil vemodighet kan genomsyra ditt sinne då du saknar något som en gång var en viktig del av din historia. Aspekten är dock harmonisk och ger dig möjlighet att närma dig dessa känslor på ett konstruktivt sätt. Det är en tid för att ta del av och förstå de emotionella nyanserna som är kopplade till din historia. Även om det kan vara en känslosam resa, ger den en möjlighet till läkning och försoning med det förflutna.

 

 27 april 2024  07:49

Transiterande Månen är i trigon till Transiterande Norra Noden

Den Transiterande Månen och den Norra Noden är två betydande faktorer som brukar ha en djupgående påverkan på vårt känslomässiga och andliga välbefinnande. Trigonaspekten ger en känsla av lätthet och flöde, men det kräver också att du navigerar dina energier och känslor i en positiv riktning. Månen är en ljuskälla som styr våra innersta känslor och har en djupgående effekt på vårt dagliga liv. Den Norra Noden står för vårt framtida öde och den väg vi måste ta för att nå det. Det är vår själs uppdrag och de lektioner vi behöver lära oss under detta liv. När den Transiterande Månen bildar en trigonaspekt till den Transiterande Norra Noden, skapat den en kraftfull energi som kan hjälpa oss att manifestera våra önskningar och nå våra mål. Men som med alla himmelska händelser är tolkningen av denna aspekt inte alltid okomplicerad. Dessutom är denna aspekt faktiskt inte alltid positiv. Den kan falla över och tyda på en känsla av självbelåtenhet eller bristande motivation att fullfölja uppsatta mål.

 

 27 april 2024  08:59

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Merkurius

När den Transiterande Månen befinner sig i trigon (120 grader) till den Transiterande Merkurius indikerar det en period av mental klarhet, snabbhet och ökad kommunikation. Merkurius är planeten för kommunikation, mentalitet och intellekt, medan Månen representerar känslor, instinkter och behov. Trigonaspekten mellan dessa två främjar till en mer harmonisk balans mellan känsla och intellekt. Du kan känna ett utökat behov att prata om dina känslor. Ge dock den du pratar med en möjlighet att själv få prata med dig om sitt, annars blir det ensidigt. Du känner dig omtyckt och det alltid finns någon som uppskattar dig. Du kan inleda en stilla flirt utan större djup bakom. Men det blir goda minnen kvar!

 

 27 april 2024  09:21

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Saturnus

Tålamod är en dygd och det gäller just nu. Håll ut i besvären annars faller du lätt offer för frustration och ledsamhet. Allt löser sig inom någon dag. Känner du med dig att du kan mer än vad just nu presterar så är det dags att du skapar en möjlighet att komma utanför de palissader du ser som hinder för expansion. Samtidigt kan du tvivla lite på dina förmågor och ditt självförtroende att det inte räcker till för större publik. Men ha då i minne att den bedömningen gör du ur rådande förhållanden och inte ur de möjliga. Kanske är det svårt för dig att komma iväg och uppleva nya utmaningar och då är det "enklast" att stå över och bli kvar i det som är. Du har dock ingen anledning att missa möjligheterna så därför ska du stå upp för din sak och inte låta något eller någons inflytande, begränsning eller ogillande hindra dig. Förklara i så fall att du måste få den här möjligheten till utlevelse annars tynar du bort.

 

 27 april 2024  17:09

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Chiron

Din djupare visdom och intuition arbetar för att läka tidigare sår, men för att göra det kan du känna en rad känslor som för dig tillbaka till dessa gamla sår.

 

 28 april 2024  08:56

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 28 april 2024  07:15

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Mars

Undvik oöverlagda reaktioner och att överreagera där du inte borde reagera alls. Du är inte i dina vanliga gängors jag, men du ser det inte själv. Otåligheten och det något intensiva temperamentet som träder in med denna aspekt blir till förtret om du inte lär dig att kontrollera dig själv. Frustrationer som du upplever beror på en del sårade känslor där du inte fått den uppmärksamhet och det gehör som du tycker att du skulle ha fått, eller få för stunden som är nu. Använd dina energier till att ge dig den på att lyckas i dina ambitioner genom att arbeta hårt för ett mål, i stället för att gå loss på andra med irriterat humör. Låt Månens gång från fullt synlig till att vara osynlig, spegla ditt behov av att få vara ensam då och då och i denna avskildhet arbeta in din starka Marsenergi i det du gör. Sedan kan du gå ut och presentera ditt verk när det är klart och då menar jag att det ska vara klart också. Det ska vara så färdigarbetat att du känner dig nöjd med det och att du inte kan såras om någon kritiserar vad du gjort. Du vet att det håller, det är det viktigaste. Det är på det sättet du vinner över både dig själv i din sårbarhet och över motståndet på din väg mot erkännande.

 

 28 april 2024  07:56

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Venus

Ömhet och romantik sprider sig som en varm vind, och du bjuds in till en fest av skratt och glädje. Dessa två planeter, var och en företräder känslor, empati, motivation och charm, dansar i harmoni under den här tiden. Det är som om du lockar till dig människor som uppskattar dig och allt du står för, som bin som dras till en honungskaka. Naturligtvis kan det finnas enstaka "björnar" som också vill smaka på den här honungen och ta en del av dina vänskaps- och goodwillresurser. När de har tillfredsställt sina behov kan du känna dig övergiven och undrande. Men i det ögonblicket kan du kanske se det hela från en mildare synvinkel - björnens agerande var drivet av sin egen hunger, och det är inte rättvist att bestraffa någon för att de äter sig mätta. Åtminstone fick du en stor björnkram som tack för besväret. Så omfamna kärlekens värme och skönhet, samtidigt som du är medveten om att du kan dra till dig olika människor, både de som ger och de som tar. Det är en tid för att njuta av relationer och sprida din egen kärlek och värme.

 

 28 april 2024  08:30

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Neptunus

Känsligheten ökar och du kan känna dig lite nere i den här perioden. Du kan uppleva det som om du fastnat i ett stort nät av känslor och inte hittar den rätta tråden. För att sublimera effekterna så att du inte går in i dig själv och blir känslomässigt improduktiv, kan du ge dig i kast med att uttrycka dig genom konst, litteratur, teater, musik och annat som din skaparkraft kan finna behag i. När du kommit underfund med och lärt dig att uppskatta de mjukare sidorna av din natur och ge ut till andra från detta, så kommer du definitivt att må bättre och känna dig motiverad att arbeta vidare för att få ett balanserat och bra känsloliv. Du får inte gömma dig utan visa att du finns. Det hjälper inte att du tycker synd om dig själv för tidigare sårade känslor som borde få läka ifred. Aspekten kan vara kraftfull och kan ge upphov till intensiva känslor, förvirring och till och med en misstanke om att vara övervakad. Uppskatta det du har och sörj inte det du inte kunde få.

 

 28 april 2024  10:37

Transiterande Månen går in i Stenbocken

Samla lösa trådar och knyt ihop dem till en kontrollerad enhet med struktur. Du behöver styra upp efter att ha försummat en del som du har skjutit upp. När Månen passerar Stenbocken en gång i månaden, uppmärksammar den oss på våra mål och ambitioner, vårt ansvar och våra plikter. Stenbocken är ett jordtecken, så under den här transiten kommer du att känna dig mer jordnära och stabil. Du kommer att kunna hantera vad som än kommer i din väg med skicklighet och lugn. Vi är mer seriösa och reserverade under den här tiden och våra känslor är kontrollerade. Det här är en bra tid för att ta hand om affärer och få saker gjorda, men också att få en förnyad känsla av målmedvetenhet och beslutsamhet. Och det område i ditt liv som påverkas starkare än vanligt, är det hus där husspetsen skär in i Stenbocken i ditt horoskop.

 

 28 april 2024

Traditionellt kosläpp

Glädje när korna får känna vårens frihet: Traditionellt kosläpp i Sverige söndag den 28 april 2024. Detta är inte en planetarisk händelse, men det finns ett talesätt: Såsom i himmelen, så ock på Jorden... - eller är det åt andra hållet?"

 I en årlig tradition som är lika gammal som de gröna ängarna själva, samlas familjer från när och fjärran för att bevittna det efterlängtade kosläppet på gårdar över hela Sverige. Den 28 april, då vårens solstrålar dansar över det svenska landskapet, öppnas portarna till ladugårdarna för att släppa ut korna i det fria efter en lång och stillsam vinter i sina bås.

Kosläppet är inte bara en händelse på landsbygden, det är en folkkär tradition som samlar människor i glädje och förväntan. För både unga och gamla är detta en stund av jubel och förtjusning när de stora portarna slår upp och korna springer ut i det gröna gräset med hopp och skutt. Det är som om naturen själv jublar när de tunga klövarna trycker ner det första gräset och de mjuka mularna gnager i sig av den friska grönskan. För korna är det en ren fröjd att få känna den mjuka marken under klövarna igen efter månader av att ha varit instängda. De rullar sig i det gröna gräset, sprider ut sig i solen och låter sina glada böjningar ekas över gården. Det är som om de förstår att vintern är över och att det är dags att återigen sträcka ut över de vidsträckta ängarna och smaka på allt det gröna som naturen har att erbjuda.

Familjerna som samlas för att bevittna kosläppet delar glädjen med varandra och med de stolta bönderna vars arbete gör detta möjligt. För många är det en chans att komma närmare naturen och att lära sig mer om livet på en gård. Det är ett ögonblick av gemenskap och uppskattning för det enkla i livet, där glädjen över att se korna njuta av sin frihet smittar av sig på alla som är närvarande. Så när korna dansar och familjerna ler, blir kosläppet inte bara en händelse på landsbygden utan en symbol för vår, frihet och gemenskap i Sverige. En händelse som förkroppsligar det bästa av vår kultur och vår koppling till naturen.

 

 

***

Till toppen av sidan


--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen


Köpevillkor / GDPR