Veckohoroskopet
Din guide till vad som händer på himlen

Vecka 38
Må 18 sep - sö 24 sep, 2023


Copyright 2023 Stjärnastrologen Anders Ekström

 

 

 

----------------------------------------------

Påminner om min veckolånga kurs på Masesgården

 

 

 

 

 

----------------------------------------------

 

 

Vad händer på himlen vecka 38?

 

 

 18 sept 2023  03:06

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Pluto

Utmaningar, utmaningar, utmaningar. Vad är det du utmanar egentligen? Mycket handlar om viljor, och att bryta mönster uppkomna genom underliggande otrygghet i ditt förhållande till känslor och föräldrar, främst till din mor, under uppväxten. Du söker de dolda motiven för allt, och tänker att det alltid finns en förklaring bakom allt som sker. Men är det nödvändigt att allt måste förklaras, och kan det inte vara så att den förklaring du egentligen bäst behöver, är den du minst av allt letar efter och försöker undvika? Månen i denna aspekt snarare reflekterar Plutos inre behov än tar dem till sig.

 

 18 sept 2023  06:57

Transiterande Månen går in i Skorpionen

Ägna dig åt livets hemligheter och samband till de olika dimensionernas mystik i det närvarande. Reflektera över vad du har i dag så finner du vägar dit. Transiterande Månen i Skorpionen förknippas med våra djupaste och mest intensiva känslomässiga sammansättningar, vanor och omedvetna reaktioner med ursprunglig förmåga att försvara det närmaste vi betraktar som vårt ägande. Skorpionmånekänslor är antingen tillbakahållna i väntan på rätt moment, eller så är de intensiva, passionerade och genomträngande. Svartsjuka och ägandeberoende ligger som en brummande elektrisk ton. Skorpionmånen framkallar en tendens att hålla fast vid en bestämmelse att inte vika av en tum från inslagen linje att överbrygga motstånd i alla former. Det handlar inte om att segra och vinna, utan att vara ihärdig, besegra och befästa känslor, resurser och positioner i ett existentiellt rollspel.

 

 18 sept 2023  11:18

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Saturnus

Nu är du i ett bra läge att ta dig an projekt och utmaningar som kräver tålamod och uthållighet. Energiläget är stabilt och du känner dig positivt stark.

 

 18 sept 2023  23:52

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Merkurius

Idéer och tankar flödar fritt och det är bra tid för att börja samarbeta där du tidigare varit tveksam. En kortare resa passar väldigt väl in i dina planer. Det fungerar bra i hjärnvindlingarna och du är mer intuitiv än vanligt, nästan som en telepatisk förmåga.

 

19 sept 2023  12:15

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Jupiter

Visa återhållsamhet då storsinthet inte gynnar din sak just nu att skaffa dig tillgångar och välstånd. Det är inte säkert att alla löften om detta infrias.

 

 19 sept 2023  13:17

Transiterande Solen är i Opposition till Transiterande Neptunus

Du kommer antagligen att ifrågasätta dina ideal vad gäller framgång och karriär då målet glidit undan några meter före snöret vid några tidigare försök.

 

 19 sept 2023  14:28

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Venus

Det är skakigt i känslolivet och du hittar inte rätt balans, men det är inga stora oroshärdar. Du är lite ur gängorna helt enkelt och vet inte riktigt varför. Känslor och trygghetsbegrepp får en framtoning ett tag framöver. Du påminns i något sammanhang om din rädsla för att skapa närmare relationer då det innebär låsningar och ansvar som inte är i linje med vad du önskar. Det kan vara något du vill ha och komma närmare, men inte vågar på grund av denna rädsla, eller om du så vill osäkerhet att du kan behålla din handlings- och känslofrihet. Den här aspekten gör inte att du avsäger dig relationer men på något sätt så tenderar du att forma förbindelser så att de inte fungerar ordentligt.

 

20 sept 2023  10:46

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken om en dag eller två.

 

 20 sept 2023  02:46

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Uranus

Hoppsan! Varifrån kom din plötsliga humörsvängning och varför? Dra dig undan från folk och maskiner till dess att du har återfått ditt glada humör. Detta är en känsloaspekt, fylld av frustrationer, ilska och förträngningar. Här ryms de motsättningar på humörnivå som du bär med dig från situationer där du inte kunde hantera känslor. Det finns alltså en möjlighet att du nu återskapar en del av dessa spänningar som ett eko av dessa frustrationer. Orsaken kan vara att du har svårt att hantera en del känslor i någon situation som du befinner dig i för tillfället.

 

 20 sept 2023  09:05

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Neptunus

Du blir alltmer intuitiv och förfinar känslolivet och kan vara originell i att utöva olika konstarter. Låt änglarna göra sitt goda jobb med att inspirera dig.

 

 20 sept 2023  10:46

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Solen

Harmoni och förening är ledorden det närmaste dygnet. Du är nöjd med dig själv och vänskapligt sinnad. Njut av tillfällena som ges att ta del av tillvaron. Det blir lättare att relatera till andra, eftersom du snabbt hittar vägar till hur du ska kunna identifiera dig med dem på deras egen nivå. Aspekten i sig är mycket social och utåtriktad, men det gäller också att bli medveten om att inte ta den lättaste vägen att kommunicera och undvika att tala det kanske mer invecklade känslospråk som framförallt behövs hemmavid. Hindret kan vara emotionella upplevelser från tidigare du har svårt att släppa och därför försöker undvika att tala om. Flykta alltså inte undan känslomässiga åtaganden som kräver ansvar. Denna aspekt hjälper dig att närma dig en god möjlighet att överkomma särskilda emotionella låsningar.

 

 20 sept 2023  12:21

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Pluto

Du minns och återupplever känslor från förr, både de goda och bitterljuva. Du känner dig möjligen lite vemodig i det att du saknar något som var en gång.

 

 20 sept 2023  16:05

Transiterande Månen går in i Skytten

Ut och rör på dig. Spring, åk skidor om det finns snö, paddla, ströva i skogen. Det är bra tid att börja studera, åka på långresa och upptäcka nya kulturer. Skytten är ett eldtecken och förknippas med en äventyrlig, optimistisk och frimodig personlighet. Transiterande Månen i Skytten är inte annorlunda och lyfter fram samma egenskaper. Den framkallar den sökande naturen hos dig mot nya erfarenheter och kunskaper. Skyttmånen är självständig i sin själ som följer sin egen väg i livet och har också en mycket positiv inverkan och ser alltid på livets ljusa sida. Denna optimistiska inställning kan vara smittsam och lyfta fram det goda humöret hos dem som finns runt omkring dig. Skytten symboliseras av bågskytten och dess glyf är en pil som pekar uppåt. Bågskytten är en kentaur, halvt människa och halvt häst. Han är en vandrare som alltid söker nya horisonter. Skyttens tecken är optimistiskt med ett stort sinne för humor som du ska ta tillvara på dessa dagar. Men även om dagarna präglas som ärliga och raka, så kan det också vara trubbigt och taktlöst där Skytten tar över Månens vänligare sida. Det är Månskyttens oberoende och frihet som tar över och värjer sig för varje möjlig inskränkning av rätten att vara sin egen. Den bästa utdelningen får du om du stillar ner dig och börjar filosofera med dig själv över vad du är lyckligast med att ha och att göra.

 

 20 sept 2023  19:57

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Saturnus

Tålamod är en dygd och det gäller just nu. Håll ut i besvären annars faller du lätt offer för frustration och ledsamhet. Allt löser sig inom någon dag. Känner du med dig att du kan mer än vad just nu presterar så är det dags att du skapar en möjlighet att komma utanför de palissader du ser som hinder för expansion. Samtidigt kan du tvivla lite på dina förmågor och ditt självförtroende att det inte räcker till för större publik. Men ha då i minne att den bedömningen gör du ur rådande förhållanden och inte ur de möjliga. Kanske är det svårt för dig att komma iväg och uppleva nya utmaningar och då är det "enklast" att stå över och bli kvar i det som är. Du har dock ingen anledning att missa möjligheterna så därför ska du stå upp för din sak och inte låta något eller någons inflytande, begränsning eller ogillande hindra dig. Förklara i så fall att du måste få den här möjligheten till utlevelse annars tynar du bort.

 

21 sept 2023  07:20

Transiterande Solen är i Trigon till Transiterande Pluto

Aspekten varar under ett par dagar och gynnar arbete och social framgång. I det dagliga ger aspekten dig fördelar då du råkar vara på plats vid rätt tillfälle. Det händer något lyckosamt och du råkar vara på plats i rätt tid, och ha de rätta kanalerna och resurserna för att ta vara på tillfället. Människor med makt och inflytande stöder dig i ditt förehavande och ställer sin kunskap till ditt förfogande. Ta väl vara på den kunskapen - men fatta egna beslut!

 

 21 sept 2023  11:12

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Merkurius

Månen representerar våra känslor, instinkter och reaktioner. Den påverkar våra känslomässiga tillstånd och hur vi uttrycker oss känslomässigt. Månen är också förknippad med det omedvetna och det feminina. Merkurius å andra sidan står för kommunikation, intellekt, tankar och logik. Det representerar också resor, handel och rörlighet. Merkurius påverkar hur vi uttrycker oss verbalt och hur vi tar emot och bearbetar information.

 

När dessa två himlakroppar befinner sig i kvadraturaspekt, indikerar det en spänning mellan våra känslomässiga reaktioner och vårt intellekt eller kommunikationsstil. Det kan vara en tid av inre konflikt där vi kanske känner oss splittrade mellan vad vi känner och vad vi tänker eller säger. Det är också svårare att kommunicera våra känslor på ett tydligt sätt eller att förstå andras känslor. Aspekten påverkar vårt sinne för balans mellan det emotionella och det rationella och ger en tendens att överanalysera känslor ställda i förhållande till det logiska, eller att vara för kritiska mot vårt eget känslomässiga tillstånd. Det är viktigt att vara medveten om detta och försöka hitta en balans mellan hjärta och hjärna under denna tid.

 

 21 sept 2023  22:11

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Mars

Du har en del beslut att fatta! Gör det beslutsamt. Det höjer ditt anseende som ledare. Det finns en liten varning för frustrerade känslor i relationerna. Det spelar egentligen ingen roll hur verbal och vitsig och spirituell omvärlden är inför dina öron just nu om du inte får påtagliga fysiska demonstrationer därtill som tillfredsställer ditt praktiska sinne. Du vill att dina teorier och tankar skall omsättas i praktiken, och du förväntar dig att andra ska vara med på noterna. Du är inte den som sitter på händerna och väntar på att saker ska hända och komma till dig, utan nu du vill aktivera dig och skapa dina egna möjligheter till framgång i det som står dig närmast om hjärtat av intresse. Är du konstnärlig, målar, designar eller musicerar har du ett par månader av aktivt känsloväsen ur din själ att lägga ner i ditt skapande, både till din egen glädje och för andras.

 

 22 sept 2023  21:31

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken om en dag eller två.

 

 22 sept 2023  21:31

Månen är i första kvarteret vid 29°Sg32'

 

 22 sept 2023  00:24

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Venus

Kärleken är stor! Tillgivenhet, och romanser viskar lovord i ditt öra. Skratta, le och njut! Dessa två planeter, som var för sig representerar känsla och inlevelse, motivation och charm, möts här för en tid i ett gott förhållande. Denna aspekt är som en honungskaka som drar till sig bin - med andra ord är du omsvärmad av människor som tycker om dig och det du står för. Men självklart dyker det upp en och en annan björn som också vill åt honungen och plundrar dig på vänskap och din goda viljas resurser. Sedan står du där med hemsökta känslor när björnen lufsar iväg mätt och slickar sig om munnen. Men då ser du trots övergivenheten en förmildrande omständighet - björnens brott var ju bara hunger, och det kan inte vara straffbart att få äta sig mätt. Du fick i alla fall en rejäl björnkram som tack...

 

 22 sept 2023  01:58

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Chiron

Din djupare visdom och intuition arbetar för att läka tidigare sår, men för att göra det kan du känna en rad känslor som för dig tillbaka till dessa gamla sår.

 

 22 sept 2023  13:44

Transiterande Månen är i trigon till Transiterande Norra Noden

Den transiterande Månen och den Norra Noden är två betydande faktorer som brukar ha en djupgående påverkan på vårt känslomässiga och andliga välbefinnande. Trigonaspekten ger en känsla av lätthet och flöde, men det kräver också att du navigerar dina energier och känslor i en positiv riktning. Månen är en ljuskälla som styr våra innersta känslor och har en djupgående effekt på vårt dagliga liv. Den Norra Noden står för vårt framtida öde och den väg vi måste ta för att nå det. Det är vår själs uppdrag och de lektioner vi behöver lära oss under detta liv. När den transiterande Månen bildar en trigonaspekt till den transiterande Norra Noden, skapat den en kraftfull energi som kan hjälpa oss att manifestera våra önskningar och nå våra mål. Men som med alla himmelska händelser är tolkningen av denna aspekt inte alltid okomplicerad. Dessutom är denna aspekt faktiskt inte alltid positiv. Den kan falla över och tyda på en känsla av självbelåtenhet eller bristande motivation att fullfölja uppsatta mål.

 

 22 sept 2023  15:36

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Neptunus

Känsligheten ökar och du kan känna dig lite nere i den här perioden. Du kan uppleva det som om du fastnat i ett stort nät av känslor och inte hittar den rätta tråden. För att sublimera effekterna så att du inte går in i dig själv och blir känslomässigt improduktiv, kan du ge dig i kast med att uttrycka dig genom konst, litteratur, teater, musik och annat som din skaparkraft kan finna behag i. När du kommit underfund med och lärt dig att uppskatta de mjukare sidorna av din natur och ge ut till andra från detta, så kommer du definitivt att må bättre och känna dig motiverad att arbeta vidare för att få ett balanserat och bra känsloliv. Du får inte gömma dig utan visa att du finns. Det hjälper inte att du tycker synd om dig själv för tidigare sårade känslor som borde få läka ifred. Aspekten kan vara kraftfull och kan ge upphov till intensiva känslor, förvirring och till och med en misstanke om att vara övervakad. Uppskatta det du har och sörj inte det du inte kunde få.

 

 22 sept 2023  21:24

Transiterande Norra Noden Stationär

Vänder till bakåtgående retrograd rörelse.

 

 22 sept 2023  21:31

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Solen

Det är inte ovanligt att bli lite missmodig när denna aspekt aktiveras, men det går över rätt snabbt. Undvik konflikter, koppla av och sov några timmar. Månen och Solen är två himlakroppar som har en direkt inverkan på våra liv. Månen påverkar tidvattnet och Solen påverkar vår vardag. När den transiterande Månen står i kvadraturaspekt med den transiterande Solen skapas en tid av spänning och frustration. Den här aspekten belyser konflikter mellan våra personliga önskningar och vårt ansvar. Vi kan känna oss dragna åt olika håll och det är svårt att hitta en balans. Men detta är också en tid då vi ska lära oss att lita på vår intuition och lyssna på vår inre röst. Om vi kan hålla oss lugna och fokuserade kan vi använda denna energi för att göra positiva förändringar i våra liv.

 

 22 sept 2023  22:20

Transiterande Månen går in i Stenbocken

Samla lösa trådar och knyt ihop dem till en kontrollerad enhet med struktur. Du behöver styra upp efter att ha försummat en del som du har skjutit upp. När Månen passerar Stenbocken en gång i månaden, uppmärksammar den oss på våra mål och ambitioner, vårt ansvar och våra plikter. Stenbocken är ett jordtecken, så under den här transiten kommer du att känna dig mer jordnära och stabil. Du kommer att kunna hantera vad som än kommer i din väg med skicklighet och lugn. Vi är mer seriösa och reserverade under den här tiden och våra känslor är kontrollerade. Det här är en bra tid för att ta hand om affärer och få saker gjorda, men också att få en förnyad känsla av målmedvetenhet och beslutsamhet. Och det område i ditt liv som påverkas starkare än vanligt, är det hus där husspetsen skär in i Stenbocken i ditt horoskop.

 

 23 sept 2023  01:43

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Saturnus

Tålamodsprövande uppgifter går mycket lättare. Jobba över så att du blir klar med det som ligger efter. Inför viktiga rutiner och bestäm dig att följa dem.

 

 23 sept 2023  08:49

Transiterande Solen går in i Vågen

Det är höstdagjämning, dag och natt är lika långa för att nätterna blir längre fram till vintersolståndet den 21 december då natten är som längst och mörkast. Dags att du förbereder dig för hösten och njuter av alla dess färger. När solen går in i Vågen går vi in i en tid av balans och harmoni. Vågen handlar om relationer, både med andra och med oss själva. Detta är en tid att fokusera på att ge och ta emot och att skapa mer balans i våra liv. Vi kan använda den här tiden till att omvärdera våra relationer och se var vi kan behöva göra vissa justeringar. Om vi har gett för mycket eller tagit för mycket är det nu dags att hitta en medelväg. Vi kan också använda den här tiden till att arbeta med våra egna relationer till oss själva. Tar vi hand om oss själva så bra som vi skulle kunna göra? Detta är en tid att fokusera på att skapa mer harmoni och balans i våra liv. Att acceptera att vi blir äldre är det primära för att må bra. Årstiderna påminner oss om de fyra stadierna i åldrandet - Våren, morgon = barndom. Sommaren, middag = ungdom, Hösten, kväll = mandom, Vintern, natt = ålderdom.

 

 23 sept 2023  20:23

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Merkurius

När den transiterande Månen befinner sig i trigon (120 grader) till den transiterande Merkurius indikerar det en period av mental klarhet, snabbhet och ökad kommunikation. Merkurius är planeten för kommunikation, mentalitet och intellekt, medan Månen representerar känslor, instinkter och behov. Trigonaspekten mellan dessa två främjar till en mer harmonisk balans mellan känsla och intellekt. Du kan känna ett utökat behov att prata om dina känslor. Ge dock den du pratar med en möjlighet att själv få prata med dig om sitt, annars blir det ensidigt. Du känner dig omtyckt och det alltid finns någon som uppskattar dig. Du kan inleda en stilla flirt utan större djup bakom. Men det blir goda minnen kvar!

 

 24 sept 2023  05:17

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken om en dag eller två.

 

 24 sept 2023  00:12

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Jupiter

De goda tillfällena av det mesta kommer i din väg. Ta till vara på det du kan. Med självförtroende och optimism skördar du frukterna och belöningarna.

 

 24 sept 2023  05:17

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Mars

Undvik oöverlagda reaktioner och att överreagera där du inte borde reagera alls. Du är inte i dina vanliga gängors jag, men du ser det inte själv. Otåligheten och det något intensiva temperamentet som träder in med denna aspekt blir till förtret om du inte lär dig att kontrollera dig själv. Frustrationer som du upplever beror på en del sårade känslor där du inte fått den uppmärksamhet och det gehör som du tycker att du skulle ha fått, eller få för stunden som är nu. Använd dina energier till att ge dig den på att lyckas i dina ambitioner genom att arbeta hårt för ett mål, i stället för att gå loss på andra med irriterat humör. Låt Månens gång från fullt synlig till att vara osynlig, spegla ditt behov av att få vara ensam då och då och i denna avskildhet arbeta in din starka Marsenergi i det du gör. Sedan kan du gå ut och presentera ditt verk när det är klart och då menar jag att det ska vara klart också. Det ska vara så färdigarbetat att du känner dig nöjd med det och att du inte kan såras om någon kritiserar vad du gjort. Du vet att det håller, det är det viktigaste. Det är på det sättet  du vinner över både dig själv i din sårbarhet och över motståndet på din väg mot erkännande.

 

 24 sept 2023  06:07

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Chiron

Chiron representerar såren som vi bär med oss, både fysiskt och emotionellt. När Månen bildar en kvadratur till Chiron kan detta leda till en konflikt mellan våra känslor då och nu. Det kan gälla smärtsamma erfarenheter ur sorg, relationer, barndomsupplevelser och annat, som kommer upp till ytan för att hanteras och bearbetad för att hitta sätt att läka och växa.

 

 24 sept 2023  13:27

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Uranus

Ställ dig öppen i ditt sinne och lyssna till andras idéer och nytänkande. Du får del av äran när du hjälper dem att förverkliga något nytt.

 

 24 sept 2023  17:19

Transiterande Månen är i kvadratur till Transiterande Norra Noden

Kvadraturaspekten mellan den transiterande Månen och den transiterande Norra Noden, Drakens Huvud, indikerar konflikter som lätt uppstår och manar dig att vara uppmärksam på hur du reagerar och interagerar med din omgivning. Dessutom kan det vara ett tecken på lärdomar som representerar svårare tider vilket kräver extra ansträngning och engagemang för att övervinna. Finns det anledning för dig att ändra på något kan det bli en betydande nödvändig omvandling, som efteråt ger lättnad att ha tagit itu med saken. Transiten bådar en ny början och hjälper dig att ta steg för steg att göra de förändringar som måste till för att nå dina mål. Uthållighet och vilja är nödvändigt för att släppa taget om allt som hindrar dig från att uppnå din fulla potential. Det ges också en möjlighet att känna igen och använda din inre visdom, att reflektera över dina relationer med dig själv och till andra. Viktigt för erfarenheten är att erkänna misstag och brister samtidigt som vi erkänner våra styrkor och framgångar.

 

 24 sept 2023  19:02

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Neptunus

Ta fram målarpenseln, skrivboken, drejskivan eller annat där du kan ge dina känslor hän i ett skapande. Du är i harmoni och kan förverkliga drömmar.

 

 24 sept 2023  22:05

Transiterande Månen är i Konjunktion med Transiterande Pluto

De djupa minnena från barndomen kommer upp över de gånger du känt dig utanför. Du kan därför utmana din familj att ge dig bevis på att du är älskad.

 

 24 sept 2023  22:05

Transiterande Mars är i Opposition till Transiterande Chiron

Denna aspekt kan skapa en inre konflikt mellan din önskan att vara proaktiv, ta initiativ och gå framåt (Mars) och din sårbarhet, tidigare trauman eller känslomässiga sår (Chiron). Du kan känna att du är fast i en balansgång mellan att vilja agera och samtidigt känna att dina sår hindrar dig från att göra det på ett självförtroendefullt sätt. Du kan ställas inför situationer som tvingar dig att konfronteras med dina tidigare sår som ännu är oläkta. Det kan vara i form av relationella konflikter, arbetsrelaterade eller inre känslomässiga strider. Det är dags att mobilisera självmedvetande och vara tålmodig med dig själv och öppen för att hantera dina känslomässiga sår på ett konstruktivt sätt och se framtidens möjligheter som positivt givande.***

Till toppen av sidan--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR