Astrologiskolan - Kursplan

Kursens omfattning är 5 månader
Samtliga kursbrev är tillgängliga redan från start för att var och en ska kunna studera i sin egen takt. Det är först framåt brev 11 som enklare uppgifter ska lösas och sändas in till Astrologiskolan. Det som sker tidigare är att jag sänder ut frågor och uppmanar till egna initiativ att diskutera brevens innehåll och tillämpningar. Men inget av detta ska behöva orsaka någon stress inom tidsramen för kursen.

 

Vi lär så länge vi lever
Att studera astrologi ska vara givande och intressant till nytta och nöje. Det finns  inga "rättskrivningar" med bock i kanten...  Jag rättar det som behövs och förklarar hur det ska vara så att var och en förstår. Jag kuggar ingen och ger inga betyg annat än uppmuntran. Det finns en klar information för hur uppgifterna ska lösas så att det inte ska bli svårt. Flera av uppgifterna finns det facit till genom att klicka på en länk. Men försök att lösa uppgifterna innan du jämför med de rätta svaren och efteråt fundera varför det stämmer eller inte.

 

Det finns inga elever i Astrologiskolan, bara deltagare. Vi lär av varandra. Astrologiskolan är bara en del i den riktigt stora skolan - Livets Skola där vi lär så länge vi lever.

 

Viktigt med bra referensmaterial
Sporren till kunskap är att själv vilja lära sig. Men visst underlättar det om det finns ett bra material att lära sig ur. Det materialet finns på Astrologiskolan och resultatet av det, ser jag i nöjda deltagare som fått insikt i astrologins värld. Självkännedomen har ökat för deltagarna och likaså förståelsen för hur omgivningen fungerar. Inte att förglömma är också de ökade kunskaperna i astronomi, geografi, mytologi, matematik med mera, som också hör till astrologins verklighetsförankring och ingår i konsten att ställa ett horoskop. Alla som deltagit får efter avslut ett diplom som visar deltagande i kursen med ett tack för att ha tagit del av den astrologiska kunskapen och därmed också medverkat till att föra den vidare.

 

Stjärnhimlen är vacker - den är allas vårt tak...

 


 

 • Kursplan 

 • Du behöver INTE köpa några böcker till kursen - allt finns med i breven. Böcker köper du endast om du själv vill ha någon egen litteratur i ämnet.


  ---------------------


  Brev 1 - Astrologins grunder
  Allmän introduktion till det astrologiska systemets grunder. Hur astrologin har uppstått och förmedlats till efterföljande generationer och hur astrologin hävdat sig under olika epoker och kulturer, samt var vi  står i dag.

   

  Brev 2 - Astrologins grunder
  Till vad nytta har vi astrologi och hur kan vi finna vägledning genom horoskopet? En bakgrund till horoskopets delar och uppbyggnad.

   

  Brev 3 - Astronomins grunder
  Allmän introduktion till det astronomiska systemets grunder. Vad en astrolog bör veta om solsystemet och dess uppbyggnad. Astrologiska beräkningar är till stora delar ren astronomi och därför är kännedom om planetrörelser och stjärnkonstellationer nödvändig.

   

  • Astronomi - fasta sidor
   Det finns även separata sidor med astronomiska fakta som deltagarna kan besöka och där få ytterligare information om vårt solsystems planeter, årstider, månfaser mm.

   

  Brev 4 - Stjärntecknen
  En grundläggande genomgång av de tolv stjärntecknen i Zodiaken. Mytologisk bakgrund, kvalitet, element, karaktär och tidsperioder för Solens uppehåll i varje tecken. Det blir också läs- och skrivträning för att rätt och lätt kunna känna igen och återge varje teckensymbol.

   

  Brev 5 - Planeterna
  En grundläggande genomgång av planeterna. Mytologisk bakgrund, kvalitet, element, karaktär och omloppstider i förhållande till astrologiska revolutioner. Det blir också läs- och skrivträning för att rätt och lätt kunna känna igen och återge varje planetsymbol.

   

  • Ditt eget horoskop med tolkningar
   Tala om för mig när du har läst fram till detta brev
   Det är nu dags att du får ditt personliga horoskop, uträknat och uppställt på traditionellt sätt. Detta för att du ska kunna få ett begynnande grepp om hur ditt eget horoskop är uppbyggt i sina funktioner och hur det tolkas. Det är samma horoskop som Stjärnastrologen säljer och som är välkänt för sin kvalitet och träffsäkerhet.

   

  • Tecken och symboler
   Du minns säkert vår skrivträningsbok från småskolan då vi lärde oss ABC och att rita dessa krumelurer som kallades för bokstäver. Vi tränade på alla snirklar och cirklar för att efterlikna det skrivna alfabetet och till slut kände vi igen bokstäverna i alla former. På samma sätt ska du nu träna på att skriva och lära dig känna igen de astrologiska och astronomiska symbolerna som används inom astrologin. Du börjar med stjärntecknens och planeternas symboler. 

   

  Brev 6 - De astrologiska husen
  En grundläggande genomgång av de astrologiska husen. Husens bakgrund, uppbyggnad, karaktär och betydelser. Här möts vi för första gången av begreppet "Ascendent".

   

  Brev 7 - De astrologiska aspekterna
  En grundläggande genomgång av aspekterna. Aspektvinklar, matematisk förklaring, aspekternas positiva respektive negativa innebörd - möjlighet och hinder... Det blir också läs- och skrivträning för att rätt och lätt kunna känna igen och återge varje aspektsymbol.

   

  Brev 8 - Planeter i tecken
  En grundläggande genomgång av de olika planeternas funktion och karaktär i de olika astrologiska tecknen.

   

  Brev 9 - Planeter i hus
  En grundläggande genomgång av de olika planeternas funktion och karaktär i de olika astrologiska husen.


  Brev 10 - Planeter i aspekt
  En grundläggande genomgång av de olika planeternas funktion och karaktär i sina bestämda vinkelförhållanden till varandra.

   

  Brev 11 - Ett exempelhoroskop
  En grundläggande genomgång av ett exempelhoroskop i jämförelse med erfarenheterna från Brev 1 - 10.

   

  Brev 12 - Allmän matematik, att räkna klocktid
  En grundläggande genomgång av hur vissa beräkningar utförs, då det är stor skillnad mellan att räkna decimalt i tiotal, gentemot att räkna med tid och koordinater som räknar med sextiotal i tidsminuter liksom i bågminuter. Detta är en mycket viktig kunskap för det astrologiska räkneverket. övningsuppgifter finns att skicka in till mig för den som så vill.

   

  Brev 13 - Horoskopets matematik, vad behövs?
  En grundläggande genomgång av de olika funktionerna och stegen i konsten att räkna ut ett horoskop. Vad slags uppgifter som behövs, vilka tabeller, böcker, och andra hjälpmedel som rekommenderas.

   

  Brev 14 - Geografiska koordinater
  En grundläggande genomgång av jordens geografi, koordinater, dvs latitud och longitud för att bestämma födelseortens position.

   

  • Atlas över Sverige
   En databas med latitud, longitud och longitudekvivalens Sverige, Norge, Danmark och Finland finns tillgänglig.

   

  Brev 15 - Geografiska tidszoner
  En grundläggande genomgång av jordens indelning i tidszoner och olika länders tidsskillnader öster och väster om Greenwichmeridianen 0, för att kunna bestämma födelseortens tidsskillnad.

   

  • Zontider i världen
   En tabell med internationella zontider och förkortningar för de flesta länder. Titta gärna först i tabellen om du ska ringa till Japan eller USA för att se om den du vill ringa till kanske ligger och sover då klockan är tre på natten!

   

  Brev 16 - Sommartid - vad är det?
  En grundläggande genomgång av olika länders sommartider och särskild genomgång av Sveriges. Till detta används separat tabell, för övriga länder finns litteratur rekommenderad.

   

  Brev 17 - Efemerider - planettabeller
  En grundläggande genomgång av hur en efemerid, planettabell, är upplagd och hur man hämtar information. Här gör du dig också bekant med några nya begrepp och lär dig läsa av när det blir nästa fullmåne, när Solen byter tecken liksom planeterna mm. Det blir också läs- och skrivträning i repetition och inlärning av några nya symboler.

   

  Brev 18 - Horoskopets matematik, Uträkning av Lokal Stjärntid, L.S.T. 
  Med erfarenhet och ledning av de föregående stegens kunskap är det nu dags att börja räkna ut ett gemensamt exempelhoroskop. Här får du anvisningar och tillgång till uträkningsmallar och de tabeller och uppgifter du behöver för att räkna ut just detta speciella exempel.

   

  Brev 19 - Horoskopets matematik
  övningsuppgift enligt Brev 18 men med ett annat klockslag och annan födelseort som
  skickas till mig för den som vill.

   

  Brev 20 - Horoskopets matematik
  Det är dags att som tredje exempel räkna ut ditt eget horoskop med hjälp av erfarenheterna från Brev 18 och 19. De tabeller och underlag du behöver för ditt eget horoskop får du av mig om du behöver.

   

  Brev 21 - Astro-Quiz
  Ett självrättande frågeformulär som kunskapstest. Du får hem svaren rättade direkt via automatik.

   

  Brev 22 - Husspetsar och uppritande av horoskopet
  Nu har ni haft några exempel av uträkningar och brottats med era egna planeter och lokala stjärntider. Nu är det dags att dra ihop säcken och rita upp själva horoskopet med dess hus och sedan rita in planeterna på sina respektive positioner.

   

  • Hjälpprogram uträkning av Lokal Stjärntid L.S.T.
   Med vårt hjälpprogram fyller du i behövliga inmatningsdata och får den lokala stjärntiden beräknad för varje ort och tid.

   

  Brev 23 - Astro-Chart
  Här kan du räkna ut ett radixhoroskop online på ett mycket enkelt sätt och använda som ett jämförande material till dina egna uträkningar.

   

  Brev 24 - Tolkningsfaktorer med exempelhoroskop
  med hjälp av tolkningsexempel för Björn Borgs horoskop går vi igenom tolkningsfaktorer för att få den slutliga insikten i hur det går till att sammanfatta ett horoskop ur alla dess delar.

   

  Brev 25 - Avslutning och sammanfattning
  Har du kommit fram till detta brev
  så tycker jag att du har gjort ett bra arbete! Jag vill därför sända över ett diplom till dig som visar att du deltagit i Astrologiskolans Nybörjarkurs. 

   

  Nu har du nått fram till första delen av Astrologiskolans motto - Insikt.

   

  Förnuft har du själv...

   

  Tack för denna gång!
  Astrologiskolan - Stjärnastrologen

   

  • Givetvis är du som både aktiv eller tidigare kursdeltagare, alltid välkommen att kontakta mig om du har några frågor, om du kör fast eller behöver ventilera en fundering.