Stjärnastrologen - Är du medial?ESP -  Är du medial? Gör Zennertestet här
Förutsäg vilket kort som kommer upp nästa gång!  Det här är mest på skoj, men ändå... Gör minst 20 gisningar för att få ett mer rättvisande och balanserat svar.

 


 
 

Gissningar:
Antal rätt:
Rätt i procent:

 


 

 

Maila till mig HÄR -- om du har något att berätta om din medialitet.

Du får också Stjärnastrologens Nyhetsbrev om du inte redan finns på utskickslistan

Hämta det senaste numret av Nyhetsbrevet Astrologi-Journalen - HÄR

 

Detta test är baserat på psykologen Karl Zenners forskningar. Han utförde en stor mängd experiment med försökspersoner som var avsedda att finna ut om det finns någon slags tankeläsning eller inte, liksom förmågan att kunna förutse kommande händelser. Du ser fem olika kort med olika figurer. Känn efter vilket kort som kommer att stämma överens med ditt val när du trycker på länken under kortet. Det intressanta är att val av svarskort sker inte förrän du har gjort ditt val och tryckt på någon av länkarna. Testet är vetenskapligt korrekt utfört och ger en anvisning om din förmåga att förutsäga framtida händelser.

 

Givetvis ökar noggrannheten desto fler gissningar du gör. Jag rekommenderar att du gör åtminstone 20 gissningar innan du läser av resultatet. Beräkningarna av antalet gissningar gentemot antalet rätt förutsägelser baseras på en matematisk formel som användes i Zennertestet.


Mindre än 1.98 indikerar ingen psykisk förmåga. Resultat mellan 1.96 och 2.58 anger en viss psykisk förutsägelseförmåga. Tal över 2.58 anger en signifikant psykisk förmåga att kunna förutsäga händelser.


Stjärna

--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR